Welkom

In 1991 werd Buro Dingemans in Amsterdam opgericht door mij, Judith Dingemans-Riesebos. In 2009 verhuisden we naar het oosten, eerst naar Zutphen en in 2016 naar Warnsveld.

Ik heb me gespecialiseerd in:

JudithopTSCH
Over mij

Ik ben een werkende moeder met twee prachtige dochters, Verpleegkundige A, Klinisch en Arbeid&Organisatie Psycholoog (UvA), Master of Public Health (MPH) (School of Public Health of the University of California, Los Angeles), en geregistreerd LVSC en NHG Supervisor en Transformatief Mediator.

Ik hou van mensen en ik wil bijdragen aan begripvolle en effectieve communicatie tussen mensen.

linkedin

CV
Werkervaring
2015‑heden Docent, Supervisor, StudieLoopbaanBegeleider, Hogeschool Utrecht
1998‑heden Zorg voor mijn 2 dochters
1991‑heden Evaluatieonderzoek, teambegeleiding en supervisie, Buro Dingemans
2006‑2008 Secretaris van Bestuur Vrije School Zaanstreek
2005‑2006 MR‑secretaris, Vrije School Zaanstreek
1990‑1991 Onderzoeksadviseur bij Circon BV in Amsterdam
1990 Projectleider invoering casemanagement, Verpleeghuis Hogewey in Weesp.
1989 Ontwikkeling van een "Self evaluation Instrument" for managers in hospitals. Werkgever: Kaiser Permanente Hospitals Foundation, Los Angeles.
1989 Ontwikkeling van een evaluatiedesign om proces en effecten van bezigheidstherapie bij psychotische patiënten te meten. Veterans Administration, Brentwood, California.
1988‑1989 In opdracht van Berenschot B.V. project "Terreinverkenning Gezondheidszorg U.S.A.' Informatieverzameling over de stand van zaken o p het terrein van de Amerikaanse gezondheidszorg door middel van interviews met 40 "health care professionals" in Los Angeles County, USA.
1981‑1986 Verpleegkundige A in psychiatrische, verpleeghuis‑ en particuliere settings.

Opleiding

2019 Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, Hogeschool Utrecht (Modules: Ontwerpen, Uitvoeren en Examineren)
2011‑2013 Cursussen Nederlandse Gebarentaal, Apeldoorn (AB1,2 en 3)
2008 Training Buurtbemiddelaar, Gemeente Amsterdam
2005‑2013 Opleiding Transformatieve Mediation, Carol Bloom
2003 Geregistreerd supervisor LVSB, nr. S11207
2000‑2002 2‑jarige Postacademische Leergang Supervisiekunde, PAO, Amsterdam
1999 Training Geweldloze Communicatie van M.Rosenberg, Centrum Geweldloze Communicatie
1997 Mediation Training van Kenneth Cloke, Cape Cod, Massachussets, USA
1989 School of Public Health, University of California, Los Angeles (UCLA), Titel "Master in Public Health' (MPH) behaald.
1982‑1988 Doctorale graad Klinische Psychologie en Arbeid & Organisatie Psychologie, Universiteit van Amsterdam (Stages: Pieter Baan Centrum en Berenschot B.V., Utrecht)
1980 Staatsdiploma Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), Den Haag
1977‑1981 Opleiding Verpleegkundige A, diploma 1981, Medisch Centrum Geleen
1972‑1977 Hoger Algemeen Vormend Onderwijs (HAVO), Revius Lyceum, Doorn
Publicaties

​​​​​​​Judith Dingemans en René Rombouts (2020). Supervisieopleidingen in Nederland (Data Tabel), http://burodingemans.nl/lvscopleidingen.

​​​​​​​Judith Dingemans en René Rombouts (2020). Supervisieopleidingen in Nederland, https://lvsc.eu/kennisbank/supervisieopleidingen-in-nederland, Download artikel (pdf).

Judith Dingemans (2019). Eigen supervisorisch handelen onder de loep. Tijdschrift voor Begeleidingskunde , 8 (3), 56-61, 2019. Download artikel (pdf)

Judith Dingemans (2019). Legitimatierapport Integraal Assessment Basis Didactische Bekwaamheid. Ontwikkeling, Uitvoering en Toets van Methodische Supervisie in het kader van competentie ontwikkeling van SJD-studenten, HU (Hoge School Utrecht), Download artikel (pdf)

Judith Dingemans en René Rombouts (2014).GGZ-Enquête 2014. Vrijgevestigde behandelaren in de GGZ Overbelast! Administratieve, Financiële en Mentale Belasting van Vrijgevestigden in de GGZ. Buro Tester, Mei 2014. http://burotester.nl/rapport_ggz_enquete_2014.pdf

Rol OR is aan vernieuwing toe, resultaten van een enquete gehouden onder directies van zorginstellingen over invloed OR op strategisch beleid, Het Ziekenhuis. nr. 2, 26 januari 1995.

Mantelzorg, wiens zorg is dat?. i.s.m. Annet de Wit en mr. Barbara Riesebos, Vrouw & Gezondheidszorg, nr. 4, augustus 1995.

Nieuwe Kwaliteitswet biedt instellingen onvoldoende houvast, i.s.m. mr. Barbara Riesebos, Het Ziekenhuis. nr. 12. 30 juni 1994.

Gedragsproblemen in verpleeg- en verzorgingshuizen, een onderzoek naar de interactie tussen verzorgenden en bewoners met gedragsproblemen in verpleerzorgingshuizen in de gezondheidsregio Amsterdam, artikel bestemd voor Sigra Informatief, nog niet gepubliceerd.

Vergrijzing in de verstandelijk gehandicaptenzorg in de gezondheidsregio Amsterdam- een onderzoek i.s.m. drs. Bouw, Sigra-Informatief, december 1993.

Hot dogs en Health in Amerika, Lady Z, tijdschrift emancipatie verzorging verpleging nr. 3, 1992.

Prettig gestoord. een stempel voor het leven, Lady Z, nr. 4. 1992.

Kwaliteit van zorg. model voor de ontwikkeling van een integraal kwaliteitssysteem, Ziekenhuis Management, nr. 11, november 1992.

Kwaliteitswet Zorginstellingen: wiens belang wordt gediend?, Het Ziekenhuis, nr. 22, 3 december 1992.

Hoofd van medische staf participeert direct in beleid. Het Ziekenhuis nr.9, 10 mei 1990.

Amerikaanse ziekenhuizen verhogen hun efficiency, Het Ziekenhuis nr. 15, 30 augustus 1990.

Informatiebeleid en automatisering in de V.S., Het Ziekenhuis nr. 16, 13 september 1990.

Budgettering in de V.S.. Het Ziekenhuis nr. 17, 27 september 1990.

Projecten
Supervisietrajecten bij opdrachtgevers:
logoMovirMovir, Nieuwegein, 2019-heden
logoAltrechtAltrecht GGZ, Zeist, 2001-2002
logoSlotervaartVerloskunde Academie Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam, 2005-2006
logoInhollandHogeschoolInHolland, Haarlem, 2005-2008
logoInhollandHogeschoolInHolland, Amsterdam, 2007-2008
logoLindenhoutLindenhout, Deventer, 2010-2011
logoHUHogeschool, Utrecht, 2013-heden
logoruRadboudRadboud Universiteit, Nijmegen, 2014-heden
logoLevenseindekliniekLevenseindekliniek, Den Haag, 2017-heden
logoIJsselzorgIJsselzorg Zutphen, 2018-heden
logoIriszorgIriszorg Beekbergen, 2019-heden

Evaluatieonderzoek/enquêtes:

GGZ-enquête 2014, een onderzoek naar administratieve overbelasting en privacy. In samenwerking met Buro Tester, 2014.

Evaluatie Sober Regime. In opdracht van het Ministerie van Justitie WODC, afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen, 1997-1998.

Evaluatie-onderzoek project Transmurale Gezinsbegeleiding. In opdracht van: Projectgroep Transmurale Gezinsbegeleiding Rümke Groep, Utrecht, 1995-1996.

Evaluatie Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Terminale Zorg. In opdracht van VTZ, Bunnik, 1997.

Verkennend onderzoek naar probleemgedrag van jongeren in de gemeente Velserbroek. In opdracht van RIAGG Midden-Kennemerland, Beverwijk, 1996.

Geestelijke Gezondheidszorg in relatie tot Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Een inventarisatie in Zuid-Kennemerland, Midden Kennemerland & Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van de Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Kennemerland Amstelland en de Meerlanden, 1996.

Inventarisatie OGGZ-Problematiek en Zorgaanbod in de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. In opdracht van de Stichting Regionale Instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland, 1996.

Evaluatie van Training voor Ziekenverzorgenden "Zorg voor je Vak'. In opdracht van NU'91, 1992

Enquete Positieve Instelling. In opdracht van NU'91, Utrecht, 1993, '94,'95,'96,'97.

Onderzoek naar belemmeringen bij het Implementeren van de Circonvaardigheden door CBR-Examinatoren. In opdracht van Circon BV, Amsterdam, 1991

Gedragsproblemen in Verpleeg- en Verzorgingshuizen met gedragsproblemen in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gezondheidsregio Amsterdam. In opdracht van de SIGRA, 1995

Onderzoek naar de Vergrijzing in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg in de Gezondheidsregio Amsterdam. In opdracht van de SIGRA, 1993

Onderzoek naar meningen van klanten over de afdeling Gespecialiseerd Jeugd en VolwassenenWerk (GJVW) van de Sociaal Pedagogische Dienst Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1994.

Onderzoek naar de omschrijving van taken voor de nieuwe functie van zorgconsulent bij de SPD Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1993.

Teambegeleiding in het kader van organisatiecultuurverandering:

Procesbegeleiding Structuur en Cultuurverandering in het Blijf van m'n Lijfhuis Haarlem. In opdracht van Stichting Blijf van m'n Lijf Haarlem, 1997-2000.

Ontwikkeling van een model voor Crisisinterventie in Regio Amsterdam Zuid-Oost. In opdracht van: RIAGG Amsterdam Oost, RIAGG Amsterdam Zuid-Oost, Frederik van Eeden Stichting en Academisch Medisch Centrum Amsterdam, 1993

Ontwikkeling en beschrijving van een draaiboek voor de Crisisdienst Oost/Zuid-Oost Amsterdam, 1995

Concretisering van een Centraal-DagActiviteitenCentrum (DAC) en een sub-DAC voor de regio's Oost en Zuid-Oost van het Samenwerkingsverband Amsterdam Oost/Zuid-Oost, 1992-1993.

Verpleegkundige Interventies vanuit een professionele grondhouding in het Willem Arntszhuis en de H.C. Rümke Groep. Opdracht van de H.C. Rümke Groep,1994-1995.

Ontwikkeling van en begeleiding bij de opzet van nieuwe organisatiestructuren:

Begeleiding van management bijeenkomsten om beleidsstrategie te verduidelijken van de afdeling GJVW de Sociaal Pedagogische Dienst Amstelland en de Meerlanden. In opdracht van SPD Amstelland en de Meerlanden, 1993.